Verzekeringen

Onze adviseurs staan u graag te woord op het gebied van verzekeringen. Wij brengen in kaart welke risico´s u eventueel loopt, wat u zelf kunt doen om deze te beperken, en welke materiële zaken door een verzekering beschermt kunnen worden.

Daarbij komen verzekeringen en gebeurtenissen aan de orde die bij, bijvoorbeeld het kopen van een huis, uw pensioen, arbeidsongeschiktheid kunnen voorkomen.

Tevens adviseren wij u over de beste kwaliteit en prijsverhouding. Dit doen wij als onafhankelijk bemiddelaar.

Op onze website geven wij kort weer welke verzekeringen van toepassing kunnen zijn. Maakt u gerust een afspraak voor meer vrijblijvende informatie.

Schade melden

Als u te maken krijgt met schade of een ongeluk, stel Woonvisie Verzekeringen dan meteen op de hoogte. Dan wordt u snel geholpen. Bel 010-4426448 en wij helpen u verder.

Verzekeringsvormen

In en om uw woning

Inboedel

Als de spullen in je woning beschadigd raken of worden gestolen, dan wil je ze graag repareren of vervangen. Een inboedelverzekering helpt je om de financiële risico’s af te dekken en de schade vergoed te krijgen.

Woonhuis

Als je woning beschadigd raakt door bijvoorbeeld een storm, een lekkage of door een inbraak, dan wil je de schade graag repareren.
De woonhuisverzekering helpt je om de financiële risico’s af te dekken en de schade vergoed te krijgen. Deze verzekering geldt voor woningen in Nederland. Dat kan ook je tweede woning zijn.

Persoonlijke bescherming

Aansprakelijkheid

Als je schade toebrengt aan een ander of aan de spullen van een ander, dan ben je verantwoordelijk voor het herstel van de schade. Je bent dan aansprakelijk.
Een aansprakelijkheidsverzekering helpt je om bijna alle risico’s af te dekken waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf of voor meerdere personen, zoals je gezinsleden, huisgenoten of de oppas.

Rechtsbijstand

Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit hem vaak in deze verzekering. Als je een juridisch meningsverschil hebt op of buiten je werk, bijvoorbeeld bij ontslag of over een aankoop, dan wil je een oplossing waarbij jouw rechten worden beschermd. Een rechtsbijstandverzekering helpt je om de financiële risico’s van juridische hulp af te dekken. Deze verzekering geldt voornamelijk voor situaties in Nederland. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf of voor meerdere personen, zoals je gezinsleden.

Ongevallen

Als je een ongeluk krijgt en je wordt blijvend invalide of je komt te overlijden, dan heeft dat financiële gevolgen voor jou en/of je nabestaanden. Bijvoorbeeld omdat je (deels) niet meer kunt werken. Met de ongevallenverzekering ontvang je een uitkering waarmee je het financiële verlies opvangt. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf of voor meerdere personen, in elk geval voor iedereen die genoemd staat op het polisblad.

Doorlopende reisverzekering

Een veilige gedachte a​​ls aanvulling op de ziektekostenverzekering. Als je op reis bent en je wordt ziek of je verliest je bagage, dan wil je graag worden geholpen. Met een doorlopende reisverzekering ben je verzekerd van hulp en dek je de financiële schade af. Dat geldt voor iedereen die genoemd staat op het polisblad.

Op de weg

Personenautoverzekering

Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Voor schade aan je eigen auto, zoals ruitschade of diefstal, kun je je aanvullend verzekeren. Dat is de Cascodekking.

Bromfietsverzekering

Als je brommer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Voor schade aan je eigen bromfiets of bijvoorbeeld diefstal kun je je aanvullend verzekeren. Dat is de Cascodekking. Een bromfietsverzekering sluit je af voor elk voertuig waarvoor je een bromfietskenteken nodig hebt. Dat kan ook een scooter zijn, een snorfiets of een fiets met hulpmotor.

Motorverzekering

Als je motor rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je motor veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Voor diefstal of schade aan je eigen motor kun je je aanvullend verzekeren. Dat is de Cascodekking.

Inkomen

Woonlasten

Met de Woonlastenverzekering verzekert u zich van voldoende inkomen om uw belangrijkste maandelijkse lasten te dekken. Tegenwoordig geen luxe in geval van inkomstenverlies of langdurige ziekte. Een geruststellend idee.

Arbeidsongeschiktheid

Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand het enige vangnet. Gelukkig kunt u zich nu zekeren met de meest flexibele en scherp geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering!

Leven

Overlijdensrisico

Het verliezen van een dierbare is al zwaar genoeg. Dan is het fijn als uw nabestaanden geen financiële zorgen hebben. Met de Overlijdensrisicoverzekering geeft u een gegarandeerde uitkering aan uw nabestaanden bij overlijden.

Alimentatiepolis

Er zijn situaties denkbaar waarbij u te maken krijgt met allerlei juridische en financiële verplichtingen, waaronder alimentatie. Maar wat als degene die de alimentatie betaalt, komt te overlijden? De alimentatie vormt voor de ontvanger vaak een groot deel van het inkomen. Bij het overlijden van degene die alimentatieplicht heeft, stopt de alimentatie en komt de ontvanger zonder inkomsten te zitten. Woonvisie Verzekeringen biedt u de mogelijkheid om u te verzekeren tegen dit risico.

Nabestaanden

Wanneer u komt te overlijden valt uw inkomen weg. De Nabestaandenverzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden na uw overlijden over doorlopende inkomsten beschikken. Daarmee kunnen zij vaste lasten blijven betalen. Of zorgen voor een nabestaandenpensioen of een maandelijkse uitkering aan uw studerende kinderen. Maar ook voor inkomen voor een familielid of zakenpartner die uw werkzaamheden als ondernemer overneemt.

Uitvaart

De Uitvaartverzekering is een levenslange verzekering. Dit betekent dat het verzekerde bedrag wordt uitkeert op het moment dat de verzekerde komt te overlijden. Met dit bedrag kunnen de nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen en daarbij zelf bepalen hoe die uitvaart er uit moet zien.

Downloads

Schadeformulier

Productwijzer uitvaartverzekering